Skip to main content

AEROP II

Kralj Makedonije u 396-393 godina. BC Aero, sin Arrawaya, došao je iz loze knezova Linkistide (Droysen: 1, 1; 2). Prema Diodoru, on je bio čuvar mlađeg kralja Orestesa, ali ga je ubio i sam je zaplijenio vlast (Diodoro: 14, 39-40). Nakon njegove smrti, moć je zaplijenila Aminta iI.

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.