Skip to main content

AEROP ja

legendarni kralj vladao u Makedoniji VII. Pčele Sin Filipova (Herodota: 8; 137-139).

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.