Skip to main content

Admetos

Kralj roda Pirridov, koji je vladao Molos (Epir) na v u. BC Admetos jednom obratio s nekom vrstom zahtjeva na Atenjane, ali je s prezirom odbacivanje Temistokla, koji je tada bio na vrhuncu moći u državi. Od Admet je bio gorak protiv njega, i bilo je jasno da će se osvetiti za njega ako će Temistokla pasti u njegove ruke. Međutim, kada Temistokla, protjeran iz Grčke, sve progonjene i lovi na petama, dođe s molbom da Admet, još uvijek ga je uzeo pod svoje okrilje i pomogao da se presele u Makedoniji (Plutarh: „Temistokla”).

Svi vladari svijeta. - Akademik. 2009.