Skip to main content

Ahillotenoplastika

(+ Ahillo- Tenoplastika) plastična kirurgija oporavak peta (Ahilova) tetive na svom patološkom diskontinuiteta ili skraćivanje. Bayerova akilotenoplastičnost - vidi Bayerovu achillothenoplastiku. Achillotenoplasty prema Bisal - vidi Bisal akilotenoplastiku.

1. Mala medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-1996. 2. Prva pomoć. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedijski rječnik medicinskih pojmova. - M .: Sovjetska enciklopedija. - 1982-1984 gg.